Cách viết thư mời nhận việc bằng tiếng Anh thuyết phục [Kèm mẫu]

Cách viết thư mời nhận việc bằng tiếng Anh thuyết phục [Kèm mẫu]

Chia sẻ kinh nghiệm
Spread the love

Thư mời nhận việc là một văn bản quan trọng, thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng của nhà tuyển dụng đối với ứng viên. Đặc biệt là những doanh nghiệp sử dụng thêm tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp thứ 2. Vậy, nên viết thư mời nhận việc bằng tiếng Anh như thế nào để thuyết phục ứng viên? Cùng Timviecbatdongsan.com tìm hiểu ngay nhé.

Cách viết thư mời nhận việc bằng tiếng Anh thuyết phục

Để viết thư mời nhận việc bằng tiếng Anh thuyết phục ứng viên, bạn cần đảm bảo offer letter đầy đủ thông tin cần thiết. Cụ thể hãy tham khảo một số lưu ý sau đây khi viết thư mời nhận việc bằng tiếng Anh nhé.

Đảm bảo đầy đủ thông tin trong thư mời nhận việc

Trong một thư mời nhận việc nên có những thông tin cơ bản như sau:

 • Thông tin về vị trí công việc: Bao gồm tên vị trí công việc, tên phòng ban hoặc bộ phận mà ứng viên sẽ làm việc.
 • Thông tin về lương và phúc lợi: Mức lương cơ bản hoặc mức lương thỏa thuận theo quá trình trước đó kèm phúc lợi, phụ cấp nếu có.
 • Ngày ứng viên có thể bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp.
 • Thời gian làm việc và lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần.
 • Địa điểm mà ứng viên sẽ làm việc trong thời gian tới.
 • Thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng/công ty: Bao gồm số điện thoại, email để ứng viên có thể phản hồi hoặc liên hệ giải đáp thắc mắc khi cần thiết.
 • Thời hạn phản hồi cho ứng viên về lời mời nhận việc.
 • Thông tin hoặc tài liệu đính kèm liên quan nếu có.
 • Chữ ký email của người gửi.

Tìm hiểu thêm: 30+ slogan tuyển dụng hay giúp thu hút nhân tài hiệu quả

Thư mời nhận việc nên cung cấp đầy đủ những nội dung cần có
Thư mời nhận việc nên cung cấp đầy đủ những nội dung cần có

Một số lưu ý khác cần biết

Khi viết thư mời nhận việc bằng tiếng Anh, có một số lưu ý quan trọng mà bạn cần tuân theo để đảm bảo thư mời được viết một cách chuyên nghiệp và hiệu quả như sau:

 • Sử dụng ngôn từ lịch sự và chuyên nghiệp để thể hiện sự tôn trọng và uy tín của công ty.
 • Trình bày thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu và ngắn gọn.
 • Đảm bảo rằng thư không có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp.
 • Đảm bảo rằng các thông tin trong thư mời nhận việc được đưa ra một cách chính xác.
 • Nếu có tài liệu đính kèm, ví dụ như hợp đồng lao động, yêu cầu giấy tờ tùy thân, hãy đề cập đến chúng một cách rõ ràng và hướng dẫn ứng viên cần làm gì.
 • Trước khi gửi thư mời, hãy kiểm tra lại toàn bộ nội dung để đảm bảo rằng không có thông tin nào bị thiếu hoặc sai sót.

Tìm hiểu thêm: Top 5 website tuyển nhân viên môi giới hàng đầu hiện nay

Cần đảm bảo không có lỗi chính tả, ngữ pháp trong thư mời nhận việc
Cần đảm bảo không có lỗi chính tả, ngữ pháp trong thư mời nhận việc

Mẫu thư mời nhận việc bằng tiếng Anh [Kèm tiếng Việt]

Nếu bạn chưa biết nên viết thư mời nhận việc bằng tiếng Anh để gửi ứng viên như thế nào, hãy tham khảo ngay mẫu thư kèm bản dịch tiếng Việt sau đây nhé:

Mẫu thư mời nhận việc bằng tiếng Anh 1

Subject: Job Offer Letter – Position [Position Name] – [Company Name]

Dear Mr./Ms. [Candidate’s Name],

Congratulations on being selected for the position of [Job Position] at [Company Name]. We are delighted to extend this formal invitation to join our team.

We will attach detailed job information for your reference. A summary of the job offer is as follows:

 • Job Position: [Job Position]
 • Department: [Department]
 • Salary: [Agreed NET/GROSS Salary + Benefits, Allowances if applicable]
 • Start Date: [Start Date]
 • Working Hours: [Working Hours]
 • Work Location: [Branch/Office where the candidate will be working]

We are very pleased to welcome you to join [Company Name]. Kindly confirm your acceptance of this job offer by replying to this email before [Expiry Date]. Should you have any questions or require further information, please do not hesitate to contact us at [Contact Phone Number] or [Contact Email].

Congratulations once again, and we hope you will have a successful and fulfilling journey with [Company Name].

Best regards,

[Electronic Signature]

[Signatory’s Name]

[Signatory’s Title]

[Company Information]

Dịch:

Subject: Thư mời nhận việc – Vị trí [Tên vị trí] – [Tên Công ty]

Kính gửi anh/chị [Tên ứng viên],

Chúc mừng anh/chị đã được chấp nhận vào vị trí [Vị trí công việc] tại [Tên Công Ty]. Chúng tôi xin gửi đến anh/chị lời mời chính thức để gia nhập đội ngũ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ đính kèm thông tin chi tiết về công việc để bạn có thể nắm rõ hơn. Tóm tắt về thông tin nhận việc như sau:

 • Vị trí công việc: [Vị trí ứng viên trúng tuyển]
 • Phòng ban: [Phòng ban]
 • Mức lương: [Mức lương NET/GROSS theo thỏa thuận + phúc lợi, phụ cấp nếu có].
 • Ngày bắt đầu làm việc: Từ 8h00 ngày [ngày cụ thể]
 • Thời gian làm việc: [Thời gian làm việc]
 • Địa điểm làm việc: [Chi nhánh/trụ sở nơi ứng viên sẽ làm việc.]

Chúng tôi rất hân hạnh chào đón anh/chị gia nhập vào [Tên Công Ty]. Xin vui lòng xác nhận việc nhận lời mời này bằng cách phản hồi email này trước ngày [Ngày hết hạn]. Nếu anh/chị có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu thông tin bổ sung nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại [Số điện thoại liên hệ] hoặc phản hồi lại cho Email này.

Chúc mừng anh/chị một lần nữa và mong rằng anh/chị sẽ có một chặng đường làm việc thành công và thú vị tại [Tên Công Ty].

Trân trọng,

[Chữ ký điện tử của người ký]

[Tên người ký]

[Chức vụ người ký]

[Thông tin khác về công ty]

Thư mời nhận việc nên trình bày rõ ràng và ngắn gọn
Thư mời nhận việc nên trình bày rõ ràng và ngắn gọn

Mẫu thư mời nhận việc bằng tiếng Anh 2

Subject: Job Offer Letter – Position [Position Name] – [Company Name]

Dear Mr./Ms. [Candidate’s Name],

We are pleased to extend to you an offer of employment for the position of [Position Name] at [Your Company Name]. We were impressed by your qualifications and believe that your skills and experience will be valuable assets to our team.

 • Position: [Position Name]
 • Department: [Department Name]
 • Reporting to: [Supervisor/Manager’s Name]
 • Start Date: [Starting Date, e.g., September 5, 2023]
 • Work Hours: [e.g., 9:00 AM to 5:00 PM, Monday to Friday]
 • Salary: [Salary Amount, e.g., $50,000 annually] before taxes and deductions.
 • Benefits: [Details about benefits, e.g., health insurance, pension plan, etc.]

Other terms and conditions of your employment will be as per our company’s policies and guidelines. You will be provided with a detailed employee handbook on your joining date, which will contain all the necessary information regarding our company’s policies.

Please confirm your acceptance of this offer by signing and returning a copy of this letter by [specific date, e.g., September 10, 2023]. If you have any questions or require clarification on any aspect of this offer, please do not hesitate to contact [Contact Person’s Name, e.g., Mr. John Doe] at [Contact Person’s Phone Number, e.g., (123) 456-7890] or [Contact Person’s Email, e.g., [email protected]].

We are excited about the possibility of you joining our team and look forward to a fruitful association.

Warm regards,

[Your Name]

[Your Position]

[Your Company Name]

[Your Phone Number]

[Your Email Address]

Dịch:

Subject: Thư mời nhận việc – Vị trí [Tên vị trí] – [Tên Công ty]

Kính gửi anh/chị [Tên ứng viên],

Chúng tôi rất vui mừng thông báo đến Anh/chị lời mời làm việc cho vị trí [Tên Vị trí] tại [Tên Công ty]. Chúng tôi rất ấn tượng với kỹ năng và kinh nghiệm của Anh/chị và tin rằng những kinh nghiệm quý báu đó sẽ đóng góp lớn cho công ty chúng tôi.

 • Vị trí: [Tên Vị trí]
 • Bộ phận: [Tên Bộ phận]
 • Báo cáo cho: [Tên của Giám đốc/Quản lý]
 • Ngày bắt đầu: [Ngày bắt đầu, ví dụ, 5 Tháng 9, 2023]
 • Giờ làm việc: [ví dụ, 9:00 AM đến 5:00 PM, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu]
 • Mức lương: [Số tiền lương, ví dụ, $50,000 mỗi năm] trước thuế và các khoản khấu trừ.
 • Phúc lợi: [Thông tin về phúc lợi, ví dụ, bảo hiểm sức khỏe, kế hoạch hưu trí, v.v.]

Các điều khoản và điều kiện khác về công việc sẽ tuân theo chính sách và hướng dẫn của công ty chúng tôi. Khi gia nhập, Anh/chị sẽ được cung cấp một sổ tay nhân viên chi tiết, chứa tất cả thông tin cần thiết về chính sách của công ty chúng tôi.

Vui lòng xác nhận việc chấp nhận lời mời này bằng cách ký và gửi lại bản sao của thư này trước [ngày cụ thể, ví dụ, 10 Tháng 9, 2023]. Nếu Anh/chị có bất kỳ câu hỏi hoặc cần làm rõ thông tin nào về công việc, hãy liên hệ qua [Tên Người Liên hệ, ví dụ, Ông John Doe] tại [Số điện thoại của Người Liên hệ, ví dụ, (123) 456-7890] hoặc [Email của Người Liên hệ, ví dụ, [email protected]].

Chúng tôi rất mong chờ sự hợp tác thành công giữa Anh/chị và đội ngũ của chúng tôi.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

[Chức vụ của bạn]

[Tên Công ty của bạn]

[Số điện thoại của bạn]

[Email của bạn]

Nên gửi lời cảm ơn, chúc mừng trong thư mời nhận việc gửi ứng viên
Nên gửi lời cảm ơn, chúc mừng trong thư mời nhận việc gửi ứng viên

Hy vọng với bài viết thuộc chuyên mục Chia sẻ kinh nghiệm ngày hôm nay, bạn đã biết cách viết thư mời nhận việc bằng tiếng Anh như thế nào để mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, để đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên chất lượng, hãy truy cập ngay trang tuyển dụng uy tín của TopCV.vn ngay hôm nay!

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự hiệu quả dành cho HR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *